Muflon (Ovis aries musimon Pall.)

Porijeklom s otoka Korzike i Sardinije, muflon je u Hrvatsku najprije unesen na Brijune a odatle je početkom 60-tih naseljavan u lovišta na Jadranskoj obali. U lovištima u kojima mi isključivo lovimo ( Sv. Juraj, Jablanac i Dugi Otok) mufloni su reintroducirani 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća.
Lov muflona u obalnim lovištima mediteranskog tipa odvija se tijekom cijelog dana, aktivnom potragom za muflonima (lovac gost i stručni pratilac). Za vrijeme ljetnog lova (svibanj – rujan) zbog jakih vrućina lovimo u rano jutro i predvečer. Kako bi osigurali što bolji uspjeh lova, drugi stručni pratilac u isto vrijeme pretražuje druge terene i pronalazi grupe muflona koje imaju interesantna grla za odstrel. Muflon jako dobro vidi i čuje pa je loveći u kamenjaru vrlo teško muflonima prići na manje udaljenosti. Redovito se puca na distancama od 150 do 300 m. Muflon je izrazito tvrda divljač na hitac pa je potrebno divljač pogoditi samo u najvitalnija mjesta, a često i ponoviti pogodak u već ranjenu divljač. Treba obratiti pozornost na utjecaj vjetra pri gađanju i slijediti upute stručnog pratioca tijekom lova. Preporučamo korištenje razantnih kalibara i zrna „mekih“ košuljica.

Najuspješnije razdoblje lova je u vrijeme parenja (tijekom listopada )

Zabrana lova

muflon nema lovostaje
muflonka i janje od 1. siječnja do 31. srpnja

Najjači trofeji  divljači - hrvatski prvaci 
Lovište Godina odstrela Lovac Broj CIC točaka
“Garjevica” 2002. Ivica Todorić 235,70
© 2010 J & P AGENT d.o.o. Sva prava pridržana. Design & developed by Endora